PRECISION AUTO SALES INC.  330-477-1110
PRECISION AUTO SALES INC.  330-477-1110
$4995
2008 Chevy HHR LS
106 K, 4 cyl. engine
$4495
2005 GMC Yukon SLT
217 K, power sunroof, leather,
V-8 engine, 3rd row, 4X4
$3995
2003 Ford Explorer Sport Trac
159 K, power sunroof, 4X4,
6 cyl. engine, leather, XLT
$2999
2000 Toyota Rav-4
135 K, all-wheel drive,
4 cyl. engine
$6500
2005 Chevy Avalanche Z71
182 K, 4X4,
V-8 engine
$4995
2006 Chevy Express 1500
218 K, all-wheel drive,
5.3 L V-8 engine
$5888
2010 Dodge Journey SXT
136 K, 6 cyl. engine
$3995
2008 Chevy Trail Blazer LT
233 K, 4X4,
6 cyl. engine
$5995
2011 Nissan Cube
99 K, 4 cyl. engine